הרשמה

זהו שדה חובה!

זהו שדה חובה! יש להשתמש באותיות בעברית בלבד!

זהו שדה חובה! יש להשתמש באותיות בעברית בלבד!

האם זה אתה?

זהו שדה חובה! יש להזין כתובת דוא״ל תקנית!

זהו שדה חובה!

מדיקל אונליין הינה חברת המדיה המובילה בישראל בתחום הבריאות ומפעילה את אתר הבריאות הישראלי מדיקו שהינו אתר הבריאות הראשון מסוגו בעולם שמכיל קרוב ל-1,000 סרטוני הפקות מקור בתחום הבריאות.

מדיקל אונליין אשר גם מפיקה את התוכניות המילון הרפואי בוידיאו בהגשת פרופ’ קרסו וגם את התוכנית בקו הבריאות בהגשת פרופ’ קרסו, מירי נבו ופרופ’ איתן פרידמן וגם את התוכנית סודות היופי בהגשת הילה נחשון ומימי לוזון, מפיקה שירות חדש לגולשים בישראל המאפשר לראות את תיק העבודות של רופאים בתחומים שונים: כירורגיה פלסטית, רפואת עור, רפואת שיניים ורפואה אסתטית.

אתר הבריאות מדיקו משיק מערכת חדשה המאפשרת לצרכן לקבל מידע מקיף אודות רופאים, טיפולים רפואיים, ניתוחים והליכים, זימון תורים , צפייה בתיק עבודות של רופאים ולרבות לפני ואחרי של טיפולים וניתוחים שבוצעו על ידם.

הכלי החדש הינו פרי פיתוח של צוות מפתחים אשר שקד ימים כלילות להפיק את הדבר הבא בעולם שירותי האונליין, תוך כדי התחשבות בפרמטרים שונים ומגוונים לטובת צרכן ולטובת הרופאים.

האתר יכלול מדריכים רפואיים בנושאים שונים אשר נכתבו על ידי רופאים מומחים המכילים מידע מקיף הנוגע לניתוח או פרוצדורה שמעוניין המטופל/ת לעבור.

מדריכים אלו יכילו גם מידע על רופאים, טיפולים נוספים, כתבות וגם תמונות לפני ואחרי של הרופאים המשתתפים באתר

הבהרה נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 1. הריני מבצע התקשרות זו עם חברת מדיקל אונליין ח.פ 558197570 (להלן: ״החברה״) כמפורט בתנאי ההתקשרות המצורפים כנספח א׳.
 2. בחתימתי על הבהרה זו הנני מאשר את האמור בתנאי ההתקשרות שצורפו לעיל.
 3. אני מצהיר בזאת כי קיבלתי את הסכמת הפציינטים לפרסום צילומיהם ו/או לפרסום שאבצע באמצעות האתר (להלן: "הצילומים" או "הפרסום").
 4. מובהר, כי אשא באחריות על-פי דין, בגין כל נזק שייגרם חלילה לפציינטים ו/או לחברה או מי מטעמה עקב פרסום באתר החברה.
 5. אני מתחייב להחזיק בפוליסת ביטוח, כך שתכסה כל נזק שיגרם לפציינטים או לחברה עקב פרסום באתר.
 6. הריני לאשר כי אין לי ולא יהיו לי טענות כלשהן כנגד החברה בגין עשיית השימוש בצילומים ו/או עשיית השימוש בפרטים האישיים ו/או הפרסום, לרבות בדבר פגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א -1981, בדבר פגיעה בכבוד ו/או הפרה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ו/או הפרה של חוק זכויות החולה, או לפי כל דין המגן על זכויותיהם של הפציינטים, וכי אין בעשיית השימוש בצילומים ו/או בעשיית השימוש בפרסום משום הפרה של כל דין או משום פגיעה בזכות מזכויותיי.
 7. הנני מתחייב כי אני בעל זכות יוצרים ו/או זכות שימוש מסחרית בכל התכנים שאעביר לחברה לצורך התקשרות זו.
 8. יודגש כי התמונות והצילומים בתיק העבודות של הרופא עוברות עיצוב מחדש והתאמה לצפייה על ידי החברה (להלן: "התמונות המעובדות"). ההתאמות נוגעות, בין השאר, לצנעת הפרט, טשטוש הזהות ולאופטימזציה של התמונות. עבודה אשר טומנת בחובה אלפי שעות עבודה מצטברות לטובת השקת ממשק המיוחד בהן יוצג תיק העבודות של הרופא.
 9. התמונות המעובדות יוכלו להיות מוצגות אך ורק באתר מדיקו ובאתרים ופלטפורמות הנמצאים בבעלות או בניהול מדיקל אונליין ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה ולרופא ו/או גורמים מטעמו יהיה רצון להשתמש בהן, יש להסדיר זאת בתשלום ובהסכמה עם החברה.
 10. יש באמור לעיל משום מתן רישיון לחברה לעשות שימוש מסחרי בקניין הרוחני שאני מספק לצורך מסחור, שיווק, וכל פעולה שהחברה סבורה בתום לב שהינה משרתת את מטרת ההתקשרות. לרבות פרסום ברשתות החברתיות, טלוויזיה או כל פלטפורמה להפצת ממשק הצילומים.
 11. כל קניין שיווצר על ידי החברה יהיה בבעלותה הבלעדית.
 12. הריני מאשר בזאת כי במסגרת השימוש בצילומים יפורסמו גם הפרטים הבאים: שמי המלא, כתובת המרפאה ועיסוקי המקצועי וכל פרט שלדעת החברה ראוי להצגה לגולש לצורך פרסום ויצירת קשר עמי.
 13. הריני מאשר בזאת כי במסגרת השימוש בצילומים, יפורסם טקסט ו/או דירוג המייחס שביעות רצון מתוצאות הפרוצדורה הרפואית ו/או מהשירות שניתן על ידי, או חוסר שביעות רצון. החברה אינה יכולה לחסום צרכנים ממתן ביקורת צרכנית חיובית או שלילית.
 14. מסמך זה כפוף לתקנון ומדיניות הפרטיות של החברה בכתובת: www.medico.co.il. בחתימתי הנני מאשר את התקנון ומדיניות הפרטיות לעיל המהווים חלק מהתחייבות זו, וכי אפעל על פי כל דין החל בישראל.
 15. במידה והחברה או מי מטעמה, ידרשו ע"י מי מהפציינטים שלי, או מי מטעם הפציינטים שלי לשלם פיצויים או קנס, אגן על החברה או מי מטעמה, ואם חלילה יחוייבו בדין, אשא בכל הוצאה או נזק שיגרם לחברה. אני מאשר כי קראתי בעיון רב את כל האמור לעיל, ולאחר כל אלה אני חותם על מסמך זה מרצוני החופשי.
זהו שדה חובה!
זהו שדה חובה!
זהו שדה חובה!
אני מאשר כי קראתי בעיון רב את כל האמור לעיל, ולאחר כל אלה אני חותם מרצוני החופשי. הינכם חייבים לאשר שקראתם!

פרטים למטופלים

זהו שדה חובה!

זהו שדה חובה!


זהו שדה חובה!

זהו שדה חובה!

זהו שדה חובה!

זהו שדה חובה!

הערה: הסיסמה שלך תיווצר באופן אוטומטי ותשלח לכתובת הדוא״ל שציינת למעלה.

התחברות